Elegant StitchElegant Stitch

 
 
 

100% Cotton Eyelash Chenille, 9 yards $6.00

 

Licorice

 

Vanilla

 

Vintage

 

Sizzle

 

Snow

 

Algae